Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Włoszczowa w okresie  od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie - roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie - roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn: "Remont dróg gminnych".

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do pól i łąk w m. Ludwinów"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do pól i łąk w m. Ludwinów"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie zadania pn. "Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego" 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Remont lokalu użytkowego Brożka 3 na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. "Budowa i remont chodników"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. „Remonty dróg i ulic gminnych"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Zbieranie statystyk

na: Świadczenie podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Remont dróg gminnych nr 397053T ul. Ks. Kazimierza Biernackiego i Nr 397052T- ul. Strażacka we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk

na wykonanie usługi pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk
Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty z propozycją cenową na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 36000 l. do kotłowni własnej Urzędu Gminy Włoszczowa, w ilości do 6 500 l. do budynku po byłej szkole w Silpi Dużej na sezon grzewczy 2014/2015"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk

na wykonanie usługi pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015r.”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia formularza oferty na wykonanie zadania pn.: "Dostawa 4 kul wodnych wraz z wentylatorem i rękawem z poliuretanu.” w ramach operacji „Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz zakup piłek wodnych dla zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia formularza oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa bieżni  o nawierzchni elastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie ” w ramach operacji Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz zakup piłek wodnych dla zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 397038 T ul. Różana we Włoszczowie"

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia formularza oferty na wykonanie zadań:

Zadanie Nr 1: "Ocieplenie budynku położonego we Włoszczowie, ul. Młynarska 1"

Zadanie Nr 2: "Ocieplenie budynku położonego w Kurzelowie, ul. Kielecka 25"

Zadanie Nr 3: "Ocieplenie budynku położonego w Koniecznie 129a"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-17 12:45:36, zmian dokonał(a): Agata Marcinkowska

WCAG 2.0 (Level AA)