Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Remonty dróg tłuczniowych”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Budowa i remont chodników”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn: „Przebudowa gminnych dróg lokalnych”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn: „Remonty dróg i ulic gminnych”.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem ich na drogach dla Gminy Włoszczowa w 2016r."

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn: „Remonty dróg i ulic gminnych”.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Włoszczowa w okresie  od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie - roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie - roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn: "Remont dróg gminnych".

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do pól i łąk w m. Ludwinów"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do pól i łąk w m. Ludwinów"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie zadania pn. "Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego" 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Remont lokalu użytkowego Brożka 3 na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. "Budowa i remont chodników"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. „Remonty dróg i ulic gminnych"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Zbieranie statystyk

na: Świadczenie podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Remont dróg gminnych nr 397053T ul. Ks. Kazimierza Biernackiego i Nr 397052T- ul. Strażacka we Włoszczowie”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-20 14:16:13, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)