Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Remonty dróg gminnych"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem ich na drogach dla Gminy Włoszczowa w 2017r."

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Modernizacja istniejących obiektów sportowych w Gminie Włoszczowa"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "  Dostawa wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397024 T ul. Słoneczna we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu telemetrii (telemonitoringu) i zdalnego sterowania  grupowych węzłów cieplnych (GWC).

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie – dokończenie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397026 T ul. Konopnickiej we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Remonty dróg tłuczniowych”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Budowa i remont chodników”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn: „Przebudowa gminnych dróg lokalnych”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn: „Remonty dróg i ulic gminnych”.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem ich na drogach dla Gminy Włoszczowa w 2016r."

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn: „Remonty dróg i ulic gminnych”.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Włoszczowa w okresie  od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro

Zbieranie statystyk
na zadanie pn. Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie - roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 17:34:01, zmian dokonał(a): Anna Pawlusińska

WCAG 2.0 (Level AA)