Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397017 T ul. Kolejowej we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznej i oświetlenia w technologii LED w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.:„Remont dróg na terenie Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach Gminy Włoszczowa  w 2018r.”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Udzielenie Gminie Włoszczowa kredytu długoterminowego do wysokości 9.228.520,00 zł”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”

Plan postępowań

Zbieranie statystyk

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018r.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn." „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: „Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Remonty dróg gminnych oraz zatok postojowych"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych".

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Włoszczowa oraz jej jednostek organizacyjnych"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Remonty dróg gminnych"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem ich na drogach dla Gminy Włoszczowa w 2017r."

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "Modernizacja istniejących obiektów sportowych w Gminie Włoszczowa"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.: "  Dostawa wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397024 T ul. Słoneczna we Włoszczowie”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 19:55:47, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)