Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. i art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społęczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U.2016,poz. 353).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

zawiadamia strony postępowania
oraz osoby zaintersesowane

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Burmistrz Gminy Włoszczowa
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2017-08-22
Data publikacji:
2017-08-22
Data ostatniej zmiany:
2017-09-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-20 13:38:47, zmian dokonał(a): Anna Pawlusińska

WCAG 2.0 (Level AA)