Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tereniegminy Włoszczowa na okres 3 lat

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA na podstawie art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm) podaje do publicznej wiadomości wysokość opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 29.09.2018r. do 28.09.2021 r. na terenie gminy Włoszczowa.

http://www.wzwik-wloszczowa.pl/attachments/article/376/W%C5%82oszczowa_cennik.pdf

http://www.wzwik-wloszczowa.pl/attachments/article/376/Decyzja%20W%C5%82oszczowa%20-%20WA.RET.070.1.5.3.2018%20z%20dn.%2029.08.2018.pdf

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Włodzimierz Rak
Informację wprowadził:
Agnieszka Sufin
Data wytworzenia:
2018-10-01
Data publikacji:
2018-10-01
Data ostatniej zmiany:
2018-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 14:29:52, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)