Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. "Dostawa kruszyw wraz  z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2021 roku". 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Włodzimierz Rak
Informację wprowadził:
Agnieszka Sufin
Data wytworzenia:
2020-12-30
Data publikacji:
2020-12-30
Data ostatniej zmiany:
2021-02-08

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. "Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Włodzimierz Rak
Informację wprowadził:
Agnieszka Sufin
Data wytworzenia:
2020-10-29
Data publikacji:
2020-10-29
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. "Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie  Gminy Włoszczowa w latach 2021 - 2022”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni”  

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”     
 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Rozbiórka budynków wymiennikowni ciepła  os. Brożka 3 i 16 we Włoszczowie w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych wymiennikowni ciepła na osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych wymiennikowni ciepła na osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.  „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach Gminy Włoszczowa w 2020 roku”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”
 

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie  Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn."Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 397069 T w miejscowości Bebelno Wieś”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn."Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019”
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:15:54, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)