Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni”  

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”     
 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Rozbiórka budynków wymiennikowni ciepła  os. Brożka 3 i 16 we Włoszczowie w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych wymiennikowni ciepła na osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych wymiennikowni ciepła na osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.  „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach Gminy Włoszczowa w 2020 roku”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”
 

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie  Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn."Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 397069 T w miejscowości Bebelno Wieś”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn."Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019”
 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn."Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn."Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Włoszczowa"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363,00”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. Dostawa i montaż 154 instalacji solarnych i 221 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 13:11:26, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)