Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Oświadczenia majątkowe składane w 2020 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy)

                 

Oświadczenia majątkowe składane w 2020 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (kierownicy i pracownicy jednostek)

                 

Oświadczenia majątkowe składane w 2019 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy)

                       

Oświadczenia majątkowe składane w 2019 roku

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

                   

Oświadczenia majątkowe składane w 2019 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (kierownicy i pracownicy jednostek)

                        

Oświdczenie majątkowe - objęcie funkcji Burmistrza na kadencję 2018-2023

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

                    

Oświdczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

                            

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (kierownicy i pracownicy jednostek)

                      

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy)

              

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy

      

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku w związku z odejściem/objęciem stanowiska

    

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe składane w związku z powierzeniem stanowiska - kierownik jednostki organizacyjnej

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe składane w związku z upływem powierzenia stanowiska - kierownik jednostki organizacyjnej

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy) - Oświadczenia majątkowe składane w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy) - Oświadczenia majątkowe składane w związku odejściem ze stanowiska

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (kierownicy i pracownicy jednostek)

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy)

Oświadczenia majątkowe składane w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy) - Oświadczenia majątkowe składane w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

Oświadczenia majątkowe składane w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy) - Oświadczenia majątkowe składane w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-05 21:14:55, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)