Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

Dostawa transportem własnym opału do szkół w sezonie grzewczym 2016/2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na wykonanie usługi pn. "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, wraz z zapewnieniem opieki do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zielonkach".

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na wykonanie usługi pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Włoszczowa do i z placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Zbieranie statystyk

na wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana stropów w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 207 000,00 euro

Zbieranie statystyk
Dostawa transportem własnym opału do szkół w sezonie grzewczym 2015/2016.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 207 000,00 euro

Zbieranie statystyk
na wykonanie usługi pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Włoszczowa do i z placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 5.186.000 euro

Zbieranie statystyk

na wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana stropów w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 207 000,00 euro

Zbieranie statystyk

na dostawę transportem własnym opału do szkół w sezonie grzewczym 2014/2015.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 207 000,00 euro

Zbieranie statystyk

Usługa przewozowa dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015.

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zbieranie statystyk

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:„Docieplenie ścian budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszczowie, os. Brożka 14”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 5.186.000 euro

Zbieranie statystyk

na wykonanie robót budowlanych pn. Roboty remontowe w placówkach oświatowych Gminy Włoszczowa

Przetarg nieograniczony (OSiR Włoszczowa)

Zbieranie statystyk

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla OSiR Włoszczowa  oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 5.186.000 euro

Zbieranie statystyk

na wykonanie robót budowlanych pn.Wymiana stropów w budynku Zespołu Placówek Oświatowychnr 1 we Włoszczowie.

Przetarg nieograniczony (OSiR Włoszczowa)

Zbieranie statystyk

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla OSiR Włoszczowa  oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200 000,00 euro

Zbieranie statystyk
Na dostawę transportem własnym opału do szkół w sezonie grzewczym 2013/2014

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 000 000 euro

Zbieranie statystyk
Remont elewacji Domu Kultury we Włoszczowie.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200 000,00 euro

Zbieranie statystyk
Usługa przewozowa dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 000 000 euro

Zbieranie statystyk
Remont elewacji Domu Kultury we Włoszczowie.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200 000,00 euro

Zbieranie statystyk
Usługa przewozowa dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 000 000 euro

Zbieranie statystyk
Wymiana stropów w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-30 09:58:05, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)