Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Martyny Smaga ubiegającej się o awans na stopień nauczyciele mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie

Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie

Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy – Dożynki Gminne 2018” oraz regulaminu IV Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa – Bebelno 2018

Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie

Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w roku 2018 realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018”

Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w roku 2018 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV na lata 2015-2018) oraz powolania Komisji Konkursowej 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 09:20:32, zmian dokonał(a): Anna Malinowska

WCAG 2.0 (Level AA)