Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.09.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25.09.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14.09.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 04.09.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinasowania zakupu podręczników i materiałow edukacyjnych

Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających (przedterminowych) sołtysa Sołectwa Wymysłów Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 04.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

zmieniające zarządzenie Nr 0050.26.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie oraz zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego jej działania.

Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realiuzację w 2017r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostana zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 lipca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Andzel ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24.07.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 lipca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otawrtym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pozytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 lipca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 lipca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 lipca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 lipca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr  2 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 lipca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy

Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zbieranie statystyk

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.80.2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyzanie nagrody rocznej oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.06.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-17 08:27:20, zmian dokonał(a): Agata Marcinkowska

WCAG 2.0 (Level AA)