Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji zabytków nieruchomych z terenu Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistzra Gminy Włoszczowa z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 kwietnia 2019

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 kwietnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Jaskólskiej zatrudnionej na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy , której Porozumieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r.powierzono wykonywanie obowiązków Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 kwietnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 kwietnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Domu Kultury we Włoszczowie za 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 kwietnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds.kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 marca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 marca 2019 r

Zbieranie statystyk

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ogarka

Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 marca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wloszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 marca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 lutego 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów , którzy wyróżniają się szczególnymi osiagnięciami w nauce

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 lutego 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Włoszczowa

Zarządzenia Nr 0050.18.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 lutego 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu projektów na realizację w 2019r zadań publicznych Gminy Włoszczowa, z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenia Nr 0050.17.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 lutego 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Ząrzadzenie Nr 0050.16.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 lutego 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2019 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa , które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11.02.2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 lutego 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 lutego 2019 roku

Zbieranie statystyk

       


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 14:29:52, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)