Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

Zarzadzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizacje w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnieciami w nauce

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.02.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14.02.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej.

 

Zarzadzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia, na rok szkolny 2018/2019, terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarzadzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z przekazanej do prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie  

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 stycznia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działaności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2.01.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.12.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.12.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2017 - 2025.

Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27.12.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.90.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20.12.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6.12.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-20 14:16:13, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)