Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31.10.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnieciami w nauce

Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej kwalifikującej uczniów gimnazjów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce do uzyskania stypendiów Burmistrza   

Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa studentów uczelni wyższych

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę transportem własnym opału do szkół w sezonie grzewczym 2018/2019

Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.65.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.09.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Włoszczowa w zakresie wydatków.

Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.09.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24.09.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.64.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Włoszczowa oraz jej jednostek budżetowych.

Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinasowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 0050.31.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.09.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Czarnieckiego w Czarncy

Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmia w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszczowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy – dożynki gminne 2018” oraz IV turnieju sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa –Bebelno 2018


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-20 16:25:41, zmian dokonał(a): Anna Malinowska

WCAG 2.0 (Level AA)