Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.86.2018.2018 Burmistrza |Gminy Włoszczowa z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury we Włoszczowie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

Zarządzenie Nr 0050.85.2018.2018 Burmistrza |Gminy Włoszczowa z dnia 13 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do rozpatrywania spraw mieszkaniowych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 stycznia 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 stycznia 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie Nr 0050.2.2019. Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11.01.2019

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2018roku

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.31.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.82.2018Burmistrza Gminy Wloszczowa z dnia 6 grudnia 2018roku

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.12.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.87.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17.12.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 06.12.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Jaskólskiej, której na podstawie art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych powierzono wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dna 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27.11.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego jej działania

Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13.11.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31.10.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnieciami w nauce


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 14:52:23, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)