Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej

Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w roku 2017 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018.

Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Kurzelowie za 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 02.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie nr 0050.28.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w roku 2017 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV na lata 2015-2018) oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 0050.27.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 0050.26.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.25.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.24.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Zarządzenie nr 0050.23.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.22.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Zarządzenie nr 0050.21.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2017 r. zadania publicznego Gminy Włoszczowa pn. "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa w zakresie piłki nożnej dziewcząt".

Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.03.2017 r.

Zbieranie statystyk

  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.19.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 marca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022

Zarządzenie nr 0050.18.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 marca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.17.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 marca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13.03.2017 r.

Zbieranie statystyk

  w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-24 15:50:44, zmian dokonał(a): Agata Marcinkowska

WCAG 2.0 (Level AA)