Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o chcarakterze socjalnym udzielonych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.86.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej

Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.11.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16.11.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 listopada 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzytanie z obiektów użytecznościi publicznej: Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego, Zbiornik wodny "Klekot", znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 listopada 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sparwie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjimi pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 

Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27.10.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 października 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych

Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 października 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznaia stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce

Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19.10.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 października 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Stypendaialnej

Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 października 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej

Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.10.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.09.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej, nadzorującej przebieg wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.1.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej: Kryta Pływalnia „NEMO” we Włoszczowie

 

Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25.09.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14.09.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 04.09.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinasowania zakupu podręczników i materiałow edukacyjnych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-15 08:33:40, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)