Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.80.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2019 roku

Zbieranie statystyk

  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej, nadzorującej przebieg wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej                          

Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Brmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.58.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specialnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych , w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2019/2020, wraz z transportem i rozładunkiem

Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 3 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia m29 sierpnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r. 

Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistzra Gminy Włoszczowa z dnia 22 sierpnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 sierpnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 sierpnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 sierpnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zamin w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r. 

Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 lipca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian dochodow i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 lipca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-16 09:02:08, zmian dokonał(a): Arkadiusz Milewski

WCAG 2.0 (Level AA)