Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.38.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej: Hala Sportowa,Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego, Zbiornik wodny Klekot, znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Zarządzenie NR 0050.37.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia limitu zatrudnienia limitu zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Zarządzenie NR 0050.36.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.35.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

Zarządzenie NR 0050.32.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.31.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.30.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.29.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborch uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie zarządzonych na dzień 23 maja 2021r.

Zarządzenie NR 0050.28.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.27.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa ma 2021r.

Zarządzenie NR 0050.26.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Zarządzenie NR 0050.25.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 marzec 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kryta Pływalnia NEMO we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego, Zbiornik wodny  Klekot, znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Zarządzenie NR 0050.23.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2021r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie NR 0050.22.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o którtych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie NR 0050.21.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 marca 2021r.

Ikona statystyk

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 stycznia r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie NR 0050.20.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.19.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID 19 Program Wspieraj Seniora na 2021r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:15:54, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)