Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.32.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie NR 0050.31.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.30.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.29.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia21 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.28.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.27.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakrerze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie NR 0050.26.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia7 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie NR 0050.25.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Samorządowego Żłobka we Włoszczowei

Zarządzenie NR 0050.24.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 kwietnia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 r.

Zarządzenie NR 0050.23.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.22.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia20 kwietnia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zadań wykonywanych przez Urząd Gminy Włoszczowa w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie NR 0050.21.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 kwietnia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.20.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 marca 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.19.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 marca2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.18.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 marca 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodw i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.17.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 marca 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie NR 0050.16.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.02 2020r.

Zbieranie statystyk

  w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa                               

Zarządzenie NR 0050.15.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2020r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa .

Zarządzenie NR 0050.14.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kryta Pływalnia NEMO we Włoszczowie

Zarządzenie NR 0050.13.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w  sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego , Zbiornik wodny Klekot, znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie .


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-05 21:14:55, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)