Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 07.06.2017r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 czerwca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 czerwca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie

Zarzadzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 czerwca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konbkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy

Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarzadzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 maja 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej

Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w roku 2017 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018.

Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Kurzelowie za 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 02.05.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie nr 0050.28.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w roku 2017 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV na lata 2015-2018) oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 0050.27.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 0050.26.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.25.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.24.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-26 13:41:34, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)