Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.9.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 lutego 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.8.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 lutego 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.6.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

   w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.5.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.31.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.4.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.3.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

   w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.2.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.31.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.1.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.70.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania zespołu koordynującego w celu stworzenia niezbędnego nadzoru organizacyjnego i monitoringu działań wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"

Zarządzenie nr 0050.69.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.68.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.67.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych z terenu Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.66.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.65.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.64.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

 w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Włoszczowa oraz jej jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 0050.63.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.62.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 listopada 2016 r.

Zbieranie statystyk

   w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.61.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 listopada 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.60.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 listopada 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-02-17 13:50:06, zmian dokonał(a): Michał Ślęzak

WCAG 2.0 (Level AA)