Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13.03.2017 r.

Zbieranie statystyk

  w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.19.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 marca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022

Zarządzenie nr 0050.18.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 marca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.17.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 marca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 0050.15.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 marca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.14.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 marca 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce

Zarządzenie nr 0050.13.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.12.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia, na rok szkolny 2017/2018, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.02.2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.10.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 lutego 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.9.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 lutego 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.8.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 lutego 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.6.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

   w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.5.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.31.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.4.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.3.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

   w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.2.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.31.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.1.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.70.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania zespołu koordynującego w celu stworzenia niezbędnego nadzoru organizacyjnego i monitoringu działań wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-30 09:58:05, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)