Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Petycja w sprawie próby dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbieranie statystyk

                                                  

Przekazania do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) informacji o programie „Wzorowa łazienka”.

Zbieranie statystyk

                                               

Petycja w sprawie próby wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

Zbieranie statystyk

                                               

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

Zbieranie statystyk

                                              

Przekazania do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) wniosku w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie przekazania do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) informacji o programie „Wzorowa łazienka”.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 14:29:52, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)