Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Informacje o naborze36207
Informacje o naborze29587
Informacje o naborze28443
Informacje o naborze27741
Informacje o naborze27202
Informacje o naborze23906
Przetarg niegoraniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro23344
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych22320
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro22133
Informacje o naborze21876
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro21513
Informacje o naborze20681
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)20499
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro20049
Informacje o naborze19991
Dane teleadresowe19721
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19698
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro19697
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19563
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19481
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19441
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19339
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19236
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro19105
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro19104
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)18891
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro18858
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej18754
Dane teleadresowe18148
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji)17647
Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej17583
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro (OPS)17571
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro17289
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro17229
Informacje o naborze17098
Informacje o naborze17096
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro17038
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro17017
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro16727
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro16562
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji)16477
Informacje o naborze16451
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 196 000 euro16157
Uzyskanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON15596
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro15431
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15376
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15302
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro15295

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-20 16:25:41, zmian dokonał(a): Anna Malinowska

WCAG 2.0 (Level AA)