Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Sprawozdania 2021 r.

Ikona statystyk

Sprawozdania kwartalne RB/informacje/sprawozdania/ półroczne roczne z wykonania budżetu.

    

WPF na lata 2021-2029

Ikona statystyk

uchwała WPF 2021-2029/Opinia RIO

   

Budżet 2021 rok.

Ikona statystyk

Uchwała budżetowa 2021r/Opinie RIO.

   

Projekt WPF 2021-2029

Ikona statystyk

Projekt WPF na lata 2021-2029/Opinie RIO

Projekt budżetu na 2021 r.

Ikona statystyk

Projekt budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok/ Opinie RIO.

Sprawozdania 2020 r.

Ikona statystyk

Sprawozdania kwartalne RB/informacje/sprawozdania/ półroczne roczne z wykonania budżetu.

Budżet 2020 rok.

Ikona statystyk

Uchwała budżetowa/Opinie RIO.

WPF 2020-2029

Ikona statystyk

WPF 2020-2029/Opinie RIO

Projekt WPF 2020 - 2029.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029/Opinia RIO.

Projekt budżetu 2020 r.

Ikona statystyk

Projekt budżetu - Opinie RIO.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Ikona statystyk

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa - 2018 r.

Sprawozdania 2019 r.

Ikona statystyk

Sprawozdania kwartalne Rb, informacje/sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2019r.

Budżet 2019 rok.

Ikona statystyk

Uchwała budżetowa/opinie RIO.

WPF 2019-2029

Ikona statystyk

Projekt WPF na lata 2019-2029.

Ikona statystyk

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019-2029/opinia RIO. 

Projekt budżetu na 2019 rok.

Ikona statystyk

Projekt budżetu 2019r./opinie RIO.

Sprawozdania 2018 r.

Ikona statystyk

Sprawozdania kwartalne Rb, informacje/sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r.

WPF 2018-2029

Ikona statystyk

   

Budżet na 2018 rok

Ikona statystyk

Uchwała budżetowa/opinie

   

Projekt budżetu 2018 r.

Ikona statystyk

Projekt WPF 2018-2029.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-20 15:38:03, zmian dokonał(a): Anna Pawlusińska

WCAG 2.0 (Level AA)